Χρήστος Ελένης

CEO / Vice-Chairman of the BoD
Founding Partner

Ο Χρήστος είναι ένας αξιοσέβαστος ανώτερος σύμβουλος. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές υπηρεσίες λογιστικής-φοροτεχνικής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και γενικά συμβούλων για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Έχει διαχειριστεί και ασχοληθεί με πολλές φορολογικές και επιχειρηματικές δομές, επιχειρηματικές εκτιμήσεις, επιχειρηματικά σχέδια, έργα επιμέλειας οφειλών και αναδιαρθρώσεις.

Η λίστα πελατών του περιλαμβάνει τόσο εισηγμένες όσο και μη εισηγμένες εταιρείες, από τράπεζες και ξενοδοχεία, μέχρι βιομηχανικές, εμπορικές και εταιρείες παροχής υπηρεσιών στο εύρος βιομηχανιών που κυμαίνονται από τον εμπορικό και κατασκευαστικό τομέα έως τα ταξίδια και τον τουρισμό και τα πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (άδεια κατηγορίας Α).

Δημήτρης Πλιάγκος

Chairman of the BoD
Founding Partner

Ο Δημήτρης είναι ένας αξιοσέβαστος φορολογικός σύμβουλος. Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη λογιστική και φορολογική συμβουλευτική και τουλάχιστον 10 χρόνια σε υπηρεσίες μισθοδοσίας.

Έχει πραγματοποιήσει και συμμετάσχει σε πολυάριθμα έργα επιμέλειας οφειλών και βελτιστοποίησης της φορολογίας και σε σχέδια αξιολόγησης επενδύσεων για συγχωνεύσεις και εξαγορές, Αποσχίσεις και Απαλείψεις και νέες συμφωνίες αύξησης μετοχών.

Η λίστα πελατών του περιλαμβάνει τόσο εισηγμένες όσο και μη εισηγμένες εταιρείες, από εμπορικές υπηρεσίες, ναυτιλιακές εταιρείες και εταιρείες τουρισμού.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (άδεια κατηγορίας Α).

Θάνος Καραγεωργόπουλος

BoD Member

Ο Θάνος είναι στέλεχος Εταιρεικής Χρηματοδότησης & Τραπεζικής Επενδυτικής με 20+ χρόνια ενεργούς καριέρας στον τομέα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει ηγηθεί ανώτερων συμβουλευτικών ομάδων σε διάφορα υψηλά εταιρικά προφίλ χρηματοοικονομικά συμβουλευτικά έργα, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου πακέτου αξιολόγησης χρεών, αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης συμβουλευτικών υπηρεσιών για χρηματοδότηση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) για λογαριασμό ελληνικών τραπεζών (συνολικά ανοίγματα χρέους άνω των 9 δισ. Ευρώ).

Έχει επίσης ηγηθεί πολυάριθμων διασυνοριακών συμφωνιών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&A) τόσο από πλευράς αγοράς όσο και πώλησης, και συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου (ίδια κεφάλαια και χρέος) για SMEs, με συνολική αξία συναλλαγών που υπερβαίνει τα 2 δισ. Ευρώ.

Είναι πολύ καλά εξοικειωμένος με το ελληνικό και διεθνές τραπεζικό σύστημα (Ιδιωτικό και Εμπορικό) και έχει αποκτήσει σε βάθος γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που συνεργάζεται στενά με επιχειρηματίες σε πολλούς τομείς (Φιλοξενία & Τουρισμός, Ναυτιλία, Logistics, F&B, Ενέργεια και Φαρμακευτική), από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις έως μεγάλες πολυεθνικές.

Κώστας Νταριβάκης

BoD Member

Ο Κώστας είναι στρατηγικός σύμβουλος διαχείρισης με πάνω από 25 χρόνια στους τομείς των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης.

Έχει οδηγήσει πολλά μεγάλα συμβουλευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εμπειρία και η εμπειρία του εκτείνεται στους τομείς της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, της στρατηγικής, της διαχείρισης επενδύσεων, της βελτίωσης της απόδοσης, της αποτίμησης και του επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Προς το παρόν ηγείται των σχετικών εταιρικών δεσμεύσεων για μεγάλους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών.