Η YOUR CONFIDENCE λειτουργεί στους περισσότερους τομείς της οικονομίας διατηρώντας ένα πελατολόγιο που ξεπερνά τις 600 εταιρείες.

Image

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Προσφέρουμε οικονομικές, φορολογικές συμβουλές και λογιστικές υπηρεσίες για μια σειρά ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά.

Προσφέρουμε επίσης εξειδικευμένες εταιρικές συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοδότησης σε εταιρείες του κλάδου για την υποστήριξη της ανάπτυξης ή της αναδιάρθρωσής τους, των προσπαθειών αύξησης κεφαλαίου και των συναλλαγών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Μ&Α).

Ειδικευόμαστε επίσης στην παροχή Στρατηγικών, Χρηματοοικονομικών και Λειτουργικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στις Τράπεζες σχετικά με την αναδοχή, τη βελτιστοποίηση και τη μεγιστοποίηση ανάκτησης χαρτοφυλακίων Φιλοξενίας Μη Εξυπηρετούμενων Εκθέσεων (NPEs).

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Έχουμε υπό την επίβλεψή μας τα λογιστικά τμήματα των πλοιοκτητών και των εταιρειών διαχείρισης πλοίων. Παράλληλα, παρέχουμε χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ναυτιλιακές εταιρείες των οποίων η έδρα βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Προσφέρουμε επίσης συμβουλές χρηματοδότησης της ναυτιλίας μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένους φορείς στην Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Image
Image

ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Παρέχουμε λογιστικές και φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νοσοκομεία και πρωτοβάθμιες εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης, ιατρικές αλυσίδες κέντρων, φαρμακευτικές εταιρείες κ.λπ.

Προσφέρουμε επίσης εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικών εταιρειών σε εταιρείες του κλάδου για την υποστήριξη της ανάπτυξης ή της αναδιάρθρωσής τους, των προσπαθειών αύξησης κεφαλαίου και των συναλλαγών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&A).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διατηρούμε μια σημαντική πελατειακή βάση μεσαίων έως μεγάλων επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα, που (κυρίως) δραστηριοποιούνται στην παραγωγή λογισμικού και την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών. Οι πελάτες μας λαμβάνουν το συνολικό φάσμα των υπηρεσιών μας, από τη Λογιστική και τη Φορολογία έως τις συμβουλές συναλλαγών Συγχνεύσεων και Εξαγορών (M&A).

Image
Image

ΕΜΠΟΡΙΟ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε μια σημαντική πελατειακή βάση μεσαίων έως μεγάλων εμπορικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων (βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, εμπορικές αλυσίδες κ.λπ.)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Έχουμε εκτελέσει έργα μεγάλης κλίμακας για λογαριασμό Εμπορικών Τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μέχρι σήμερα, έχουμε εφαρμόσει περισσότερα από 300 επιχειρηματικά σχέδια και αποτιμήσεις για τράπεζες στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης εταιρικών δανείων (δανειολήπτες) ή της αξιολόγησης χαρτοφυλακίων εταιρικών δανείων. Ενεργούμε επίσης ως Διευθυντές Αναδιάρθρωσης (CRO) και Εντολοδόχοι (Monitoring Trustee) για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής σχεδίων αναδιάρθρωσης δανείων.

Image
Image

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΚΙΝΗΤΑ

Παρέχουμε λογιστικές και φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κατασκευαστικές εταιρείες με βάση τη σημαντική εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις μας στον τομέα.

Έχουμε επίσης ασχοληθεί με τη δομή και την εκτέλεση συμφωνιών χρηματοδότησης και απόκτησης ακινήτων στην εστίαση και συγκεκριμένα στους υποτομείς CRE, φιλοξενίας και Εξοχικών κατοικιών.

ΔΗΜΟΣΙOI ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Διεξάγουμε λογιστικές εργασίες για οργανισμούς του δημόσιου τομέα που έχουν σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή του δημόσιου λογιστικού συστήματος.

Έχουμε επίσης εμπειρία στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση έργων Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα.

Image
Image

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική), συνδέοντας, από την αρχαιότητα, ανθρώπους, αγαθά και πολιτισμούς. Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα υπήρξε από καιρό ένας στρατηγικός κόμβος για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής και των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη του τομέα.

Προσφέρουμε φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεσαίες και μεγάλες εταιρείες αποθήκευσης, μεταφοράς και 3PL. Έχουμε επίσης συμμετάσχει σε έργα Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής, τόσο στο λειτουργικό μέρος [συμφωνίες Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&A), αύξηση κεφαλαίου] όσο και στο τμήμα [Αναδιάρθρωση, αναδοχή Δανείων σε καθυστέρηση (NPL), χρηματοδότηση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)].

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΤΡΟΦΙΜΑ

Από το ελαιόλαδο έως τα προϊόντα αλευριού, το μέλι έως τα επεξεργασμένα κρέατα και τα έτοιμα γεύματα, οι ελληνικές εταιρείες έχουν αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η ελληνική πρωτογενής παραγωγή προκειμένου να εισέλθουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές, καθιστώντας τα τρόφιμα και τη γεωργία μία από τους πιο δυναμικούς και υψηλούς τομείς ανάπτυξης στην ελληνική παραγωγή.

Οι έμπειροι εταιρικοί χρηματοοικονομικοί συνεργάτες μας έχουν συμμετάσχει στην υποστήριξη του μετασχηματισμού, της ενοποίησης και της ανάπτυξης του εξαγωγικού προσανατολισμού του τομέα, μέσω ιδιωτικών μετοχών ή συμφωνιών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&A) με διεθνείς επενδυτές.

Συνεργαζόμαστε επίσης, με γεωργικούς συνεταιρισμούς με στόχο την αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τους μοντέλου ώστε να εκπληρωθεί ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του τομέα.

Image
Image

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η Ελλάδα είναι σε θέση να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό τομέα της περιοχής, με έμφαση στην ηλιακή, αιολική ενέργεια και στο Βιοαέριο. Οι εταιρικοί χρηματοοικονομικοί μας εταίροι έχουν συμμετάσχει σε πολλά έργα από το αρχικό στάδιο του μετασχηματισμού και ανάπτυξης του τομέα.